De tafel is een verbindend element in ons leven. Rond een tafel komen we samen en delen onze gedachten. We komen nader tot elkaar. De ontwerpen Qin '11 en Qin '12 is wat deze verbindingsgedachte illustreert. De ontwerpen zijn voortgekomen uit een onderzoek naar een eeuwenoude, vrijwel vergeten ambacht. De uitkomst is een hedendaagse interpretatie van een oude Chinese houtbewerkings-techniek waarbij geen gebruik wordt gemaakt van lijm of nagels. Door gebruik te maken van transparante delen zijn de verbindingen waarmee de tafel en stoel zijn gemaakt zichtbaar. Vorm ontmoet de inhoud.